Naše izkušnje segajo leta nazaj, naše področje delovanja pa obsega vrsto storitev na področju računovodstva, knjigovodstva, delno pa se ukvarjamo tudi s trgovino.

Naše storitve obsegajo:

 • Vodenje glavne knjige,
 • Obračun DDV,
 • Vodenje davčnih evidenc,
 • Vodenje blagajne,
 • Izpis dolžnikov in upnikov,
 • Obračun plač,
 • Obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • Seznam, amortizacija osnovnih sredstev,
 • Opomini in izpisi odprtih potavk,
 • Poročanje Banki Slovenije, Durs-u, ZPIZ-u, AJPES-u, Statističnemu uradu RS,
 • Medletni pregled rezultatov poslovanja,
 • Izdelava zaključnega računa,
 • Izdelava davčnega obračuna,
 • Vodenje računovodstva v stečajnem postopku,
 • Razne druge storitve po želji stranke,

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas…